عادت — صفحه ۴

تلویزیون های هوشمند دائماً رفتار و عادات بیننده را تحت نظر دارند
تکنولوژی ، لوازم خانگی هوشمند

تلویزیون های هوشمند دائماً رفتار و عادات بیننده را تحت نظر دارند

در سال ۲۰۱۵ شرکت تحقیقاتی Wirecutter به بررسی دقیق متن «سیاست محرمانگی» در برندهای مطرح تلویزیون دنیا پرداخت و مشاهده ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato