هوش مصنوعی — صفحه ۴۵

سیری بیشترین تعداد کاربران را در بین دستیارهای صوتی در اختیار دارد
تکنولوژی ، هوش مصنوعی

سیری بیشترین تعداد کاربران را در بین دستیارهای صوتی در اختیار دارد

دستیارهای صوتی تعبیه شده در بطن موبایل ها هنوز به جایگاه مناسبی نرسیده اند؛ اکثر کاربران به صحبت کردن با موبایلشان ...