مقایسه کیفیت دوربین در آیفون ۶، گلکسی اس ۵، آیفون ۵ اس و موتو ایکس

حدود دو هفته از معرفی آیفون ۶ می گذرد و چند روز است که اولین نسخه های آن و برادر بزرگش به بازار عرضه شده اند. با وجود اینکه اپل مگاپیکسل را در دوربین آیفون های خود افزایش نداده اما همانطور که در کنفرانس معرفی هم اشاره شد، پیشرفت هایی در عملکرد و کیفیت دوربین آیفون های جدید اعمال شده است. اما به هر حال از مدل های جدید انتظارات بیشتری می رود.

در مقایسه با محصولات رقبا، تعداد پیکسل ها در عکس های آیفون ۶ بیشتر نشده. گلکسی اس ۵ از یک دوربین ۱۶ مگاپیکسلی بهره می برد و موتورولا یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی در موتو ایکس تعبیه کرده. اما آیا اصرار اپل به استفاده از همان سنسور ۸ مگاپیکسلی کافی بوده است؟ در واقع آیا با وجود اینکه دوربین های رقبا از مگاپیکسل بیشتری بهره می برند، کیفیت، شفافیت و رنگ در عکس های آیفون به خوبی عکس های محصولات رقبا خواهد بود یا اوضاع بدتر یا بهتر شده؟

در ادامه این مطلب، مجموعه ای از تصاویر که در شرایط یکسان با چهار گوشی (آیفون ۶، گلکسی اس ۵، آیفون ۵ اس و موتو ایکس) عکسبرداری شده اند برای شما گذاشته شده تا بتوانید معیار بهتری برای قیاس فاکتور کیفیت در شرایط مختلف بین دوربین این ابزارها داشته باشید.

توضیح اینکه تمامی این تصاویر در حالت اتوماتیکی که سازنده در اپلیکیشن دوربین اعمال کرده و در همان نقطه و همان زمان عکسبرداری شده اند.

11-heres-a-photo-of-the-flatiron-building-in-new-york-city-taken-with-the-iphone-6

نمایی از شهر نیویورک با آیفون ۶

همان نما از شهر نیویورک که با دوربین آیفون ۵ اس گرفته شده. به نظر مشابه می آید

همان نما از شهر نیویورک که با دوربین آیفون ۵ اس گرفته شده. به نظر مشابه می آید.

این تصویر با دوربین گلکسی اس ۵ گرفته شده. ساختمان در این عکس کمی تیره تر به نظر می رسد.

این تصویر با دوربین گلکسی اس ۵ گرفته شده. ساختمان در این عکس کمی تیره تر به نظر می رسد.

این تصویر با موتو ایکس گرفته شده. عکس کمی زردرنگ به نظر می رسد و استایلی قدیمی دارد

این تصویر با موتو ایکس گرفته شده. عکس کمی زردرنگ به نظر می رسد و استایلی قدیمی دارد.

 

این یک تصویر از نمای نزدیک از سطح چوب درخت است که با آیفون ۶ گرفته شده. تمامی شکاف ها به راحتی دیده می شوند و رنگ ها شفاف به نظر می رسند.

این یک تصویر از نمای نزدیک از سطح چوب درخت است که با آیفون ۶ گرفته شده. تمامی شکاف ها به راحتی دیده می شوند و رنگ ها شفاف به نظر می رسند.

این یکی با دوربین آیفون ۵ اس گرفته شده.

این یکی با دوربین آیفون ۵ اس گرفته شده.

این نمونه با گلکسی اس فایو ثبت شده. به نظر می رسد عکس تا حدودی شفافیت کمتری دارد اما تصویری روشن تر و شفاف تر را در مقایسه با تصاویر ثبت شده آیفون ها داریم.

این نمونه با گلکسی اس فایو ثبت شده. به نظر می رسد عکس تا حدودی شفافیت کمتری دارد اما تصویری روشن تر و شفاف تر را در مقایسه با تصاویر ثبت شده آیفون ها داریم.

این نمونه با موتو ایکس گرفته شده و رنگ ها حدودی با عکس های دیگر گوشی ها متفاوت هستند.

این نمونه با موتو ایکس گرفته شده و رنگ ها حدودی با عکس های دیگر گوشی ها متفاوت هستند.

 

گل ها در این تصویر که با آیفون ۶ گرفته شده به نظر شفاف و خوش رنگ می آیند. اما در گوشه سمت راست پایین تصویر به نظر می رسد عکس مقداری سوخته اما سایر بخش ها متناسب هستند.

گل ها در این تصویر که با آیفون ۶ گرفته شده به نظر شفاف و خوش رنگ می آیند. اما در گوشه سمت راست پایین تصویر به نظر می رسد عکس مقداری سوخته اما سایر بخش ها متناسب هستند.

عکسی که با آیفون ۵ اس ثبت شده تقریبا کپی ای از عکس قبل است اما نقطه اشاره شده در عکس قبل در اینجا هم -حتی شدیدتر- به چشم می آید.

عکسی که با آیفون ۵ اس ثبت شده تقریبا کپی ای از عکس قبل است اما نقطه اشاره شده در عکس قبل در اینجا هم -حتی شدیدتر- به چشم می آید.

همان عکس با دوربین گلکسی اس فایو گرفته شده. به نظر می رسد گوشه سمت راست عکس، -به واسطه زاویه برگ و انعکاس نور خورشید- کمتر از نمونه های عکسبرداری شده با آیفون ها سوخته.

همان عکس با دوربین گلکسی اس فایو گرفته شده. به نظر می رسد گوشه سمت راست عکس، -به واسطه زاویه برگ و انعکاس نور خورشید- کمتر از نمونه های عکسبرداری شده با آیفون ها سوخته.

این یکی با موتو ایکس گرفته شده و میزان سوختگی به مراتب شدیدتر است. تعداد زیادی از برگ ها نور خورشید را انعکاس داده اند و دوربین آن گوشه را تقریبا سفید ثبت کرده است.

این یکی با موتو ایکس گرفته شده و میزان سوختگی به مراتب شدیدتر است. تعداد زیادی از برگ ها نور خورشید را انعکاس داده اند و دوربین آن گوشه را تقریبا سفید ثبت کرده است.

 

در این تصویر که با آیفون ۶ گرفته شده سوژه (که خانم ملینا رابینسون از بیزینس‌اینسایدر است) به خوبی ثبت شده. همچنین جزئیات در ساختمان های پشت سر او هم دقیق به نظر می رسند.

در این تصویر که با آیفون ۶ گرفته شده سوژه (ملینا رابینسون از بیزینس‌اینسایدر) به خوبی ثبت شده. همچنین جزئیات در ساختمان های پشت سر او هم دقیق به نظر می رسند.

این یکی با آیفون ۵ اس گرفته شده. ظرافت جزئیات در این عکس اندکی کمتر است.

این یکی با آیفون ۵ اس گرفته شده. ظرافت جزئیات در این عکس اندکی کمتر است.

دوربین گلکسی اس ۵ به ظاهر عکسی خوب و شفاف ثبت کرده. اما سفیدی عکس از عکس های آیفون ها بیشتر است.

دوربین گلکسی اس ۵ به ظاهر عکسی خوب و شفاف ثبت کرده. اما سفیدی عکس از عکس های آیفون ها بیشتر است.

این عکس با موتو ایکس ثبت شده که مثل عکسی که از نمای نیویورک بود اندکی زردرنگ ثبت شده است.

این عکس با موتو ایکس ثبت شده که مثل عکسی که از نمای نیویورک بود اندکی زردرنگ ثبت شده است.

 

این عکس در گوشه ای تاریک در داخل ساختمان گرفته شده. مقداری نویز در تصویر مشاهده می شود اما با اینکه عکس بدون فلاش گرفته شده تصویر ملینا کاملا واضح است.

این عکس در گوشه ای تاریک در داخل ساختمان گرفته شده. مقداری نویز در تصویر مشاهده می شود اما با اینکه عکس بدون فلاش گرفته شده تصویر ملینا کاملا واضح است.

آیفون ۵ اس تصویر ملینا را حتی از آیفون ۶ هم روشن تر ثبت کرده، اما فوکوس خوبی روی عکس اعمال نشده است.

آیفون ۵ اس تصویر ملینا را حتی از آیفون ۶ هم روشن تر ثبت کرده، اما فوکوس خوبی روی عکس اعمال نشده است.

به نظر می رسد گلکسی اس فایو عکس را تاریک تر از آیفون ها ثبت کرده است.

به نظر می رسد گلکسی اس فایو عکس را تاریک تر از آیفون ها ثبت کرده است.

به نظر می آید موتو ایکس در این مکان عکسی ناامید کننده را در قیاس با رقبا ثبت کرده است. عکس تاریک، مات و پر از نویز است.

به نظر می آید موتو ایکس در این مکان عکسی ناامید کننده را در قیاس با رقبا ثبت کرده است. عکس تاریک، مات و پر از نویز است.

 

 

این عکسی گرفته شده با آیفون ۶ از تحریریه بیزینس اینسایدر است. به نظر می رسد آیفون ۶ زیر نور فلورسنت عکس را کمی زرد ثبت کرده است.

این عکسی گرفته شده با آیفون ۶ از تحریریه بیزینس اینسایدر است. به نظر می رسد آیفون ۶ زیر نور فلورسنت عکس را کمی زرد ثبت کرده است.

این همان صحنه است که با آیفون ۵ اس عکسبرداری شده. به نظر کاملا شبیه عکس قبل است.

این همان صحنه است که با آیفون ۵ اس عکسبرداری شده. به نظر کاملا شبیه عکس قبل است.

گلکسی اس ۵ تصویری طبیعی تر را ثبت کرده است. نور فلورسنت و رنگ پنجره ها شفاف و طبیعی به نظر می رسد.

گلکسی اس ۵ تصویری طبیعی تر را ثبت کرده است. نور فلورسنت و رنگ پنجره ها شفاف و طبیعی به نظر می رسد.

عکس موتو ایکس حتی از گلکسی اس ۵ هم طبیعی تر به نظر می رسد. سفیدی در این عکس بیشتر است و رنگ ها با دقت بهتری ثبت شده اند. البته عکس کمی هم اور اسکپوز شده و سوخته.

عکس موتو ایکس حتی از گلکسی اس ۵ هم طبیعی تر به نظر می رسد. سفیدی در این عکس بیشتر است و رنگ ها با دقت بهتری ثبت شده اند. البته عکس کمی هم اور اسکپوز شده و سوخته.

 

این تصویر که آیفون ۶ ثبت کرده به نظر خوب می آید اما دوباره رنگ زرد در آن به چشم می آید.

این تصویر که آیفون ۶ ثبت کرده به نظر خوب می آید اما دوباره رنگ زرد در آن به چشم می آید.

آیفون ۵ اس عکسی مشابه ثبت کرده است.

آیفون ۵ اس عکسی مشابه ثبت کرده است.

عکسی که گلکسی اس ۵ ثبت کرده کمی تیره تر است.

عکسی که گلکسی اس ۵ ثبت کرده کمی تیره تر است.

تصویر ثبت شده با موتو ایکس روشن تر و شفاف تر است. نه زردی در آن دیده می شود، نه تیرگی.

تصویر ثبت شده با موتو ایکس روشن تر و شفاف تر است. نه زردی در آن دیده می شود، نه تیرگی.

 

 

آیفون ۶ توانسته فوکوس و شفافیت خوبی در این عکس بسازد اما عکس کمی تیره است.

آیفون ۶ توانسته فوکوس و شفافیت خوبی در این عکس بسازد اما عکس کمی تیره است.

آیفون ۵ اس تصویر را کمی روشن تر از آیفون ۶ ثبت کرده است.

آیفون ۵ اس تصویر را کمی روشن تر از آیفون ۶ ثبت کرده است.

عکسی که گلکسی اس ۵ گرفته از همه روشن تر به نظر می رسد.

عکسی که گلکسی اس ۵ گرفته از همه روشن تر به نظر می رسد.

موتو ایکس عکس را کمی تیره تر از بقیه ثبت کرده است. اگر دقت کنید رنگ بنفش Nintendo 3DS که کنار کیف پول و سمت چپ قرار گرفته در این عکس، کمی تیره تر بوده و به خوبی قابل تشخیص نیست.

موتو ایکس عکس را کمی تیره تر از بقیه ثبت کرده است. اگر دقت کنید رنگ بنفش Nintendo 3DS که کنار کیف پول و سمت چپ قرار گرفته در این عکس، کمی تیره تر بوده و به خوبی قابل تشخیص نیست.

•••

the-bottom-line-

شفافیت، وضوح، کیفیت رنگ و دقت در تمامی عکس های چهارگانه فوق فاکتورهایی برای قیاس تصاویر و دوربین های گوشی ها هستند. تفاوت بین فاکتورهای مذکور در تصاویر اشاره شده، می تواند کیفیت آنها را برای شما نمایش دهد.

به نظر می رسد عملکرد همه در فضاهای باز قابل قبول است. اما در فضاهای بسته و بدون استفاده از فلاش کیفیت و عملکرد بهتری از آیفون ها شاهد هستیم. البته در فضاهای بسته که از نور خوبی بهره می برند، رنگ ها با گلکسی اس ۵ و موتو ایکس بهتر ثبت می شوند.

مجموعه تصویر فوق نشان می دهد تفاوت چندانی بین دوربین آیفون ۵ اس و آیفون ۶ وجود ندارد و عکس های ثبت شده با هر دو به شدت به هم شبیه هستند.

شما چه فکر می کنید؟ به نظر شما عملکرد دوربین کدام تلفن هوشمند بهتر است؟ آیفون ۶، آیفون ۵ اس، گلکسی اس ۵ یا موتو ایکس؟

بلیط هواپیما hamrah-mechanic

مطالب مرتبط

شارژر وایرلس جدید سامسونگ قابلیت شارژ همزمان سه دستگاه را دارد

سامسونگ با معرفی شارژر وایرلس «Trio» که قابلیت شارژ همزمان سه دستگاه (گوشی، ساعت و هندزفری) را دارد و پاور بانک PD با ظرفیت ۲۰۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت در کره جنوبی، طیف لوازم جانبی تلفن همراه خود را گسترش داد.شارژ وایرلس سامسونگ با نام EP-P6300 دارای ۶ کویل است که می‌توان از آن به طور همزمان... ادامه مطلب

پاوربانک بی‌سیم MOMAX Airbox برای محصولات اپل معرفی شد

پاوربانک‌ها نقش زیادی در زندگی روزمره ما دارند و حالا یک پاوربانک بی‌سیم به نام «MOMAX Airbox» برای شارژ محصولات تولیدی اپل معرفی شده است.این پاوربانک بی‌سیم قابلیت شارژ سریع را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و می‌تواند اکثر محصولات اپل و همچنین گوشی‌های هوشمند با قابلیت پشتیبانی از Qi را در مدت زمان ۳... ادامه مطلب

اپل احتمالا آیفون ۱۲ مینی را معرفی می‌کند

آیفون ۱۲ اواسط ماه اکتبر (اواخر مهر ماه) معرفی شود، اما این احتمال که به همراه خانواده آیفون، یک عضو جدید تحت عنوان «مینی» هم حضور داشته باشد، به تازگی قوت گرفته است. اخیرا تصویری هم از لیبل‌های روی جعبه آیفون‌های بعدی منتشر شده که همین فرضیه را تقویت می‌کند.تاکنون هیچ‌کدام از تصاویر فاش شده... ادامه مطلب

اپ ایکس باکس استریم بازی‌های Xbox One روی آیفون را ممکن می‌کند

مایکروسافت در آینده نزدیک یک بروزرسانی بزرگ برای اپ ایکس باکس در iOS منتشر خواهد کرد که امکان استریم بازی‌های کنسول‌ Xbox One روی آیفون را فراهم می‌کند.مایکروسافت در نسخه جدید این اپ قابلیت «ریموت پلی» را قرار می‌دهد که البته با سرویس xCloud این کمپانی متفاوت است. در سرویس xCloud امکان اجرای مستقیم بازی‌ها... ادامه مطلب

نگاه نزدیک به گلکسی زی فولد ۲؛ گران‌ترین گوشی بازار ایران [تماشا کنید]

زمانی که سامسونگ از نسل جدید گلکسی زی فولد ۲ رونمایی می‌کرد، تصور نمی‌کردم که پای این گوشی به بازار موبایل کشورمان باز شود. با این حال بازار گوشی هوشمند در کشور ما کم از عجایب هفت‌گانه ندارد و به همین دلیل، شاهد گوشی ۲۰۰۰ دلاری سامسونگ یعنی زی فولد ۲ هستیم. با دیجیاتو همراه... ادامه مطلب

احتمالا خریداران گلکسی نوت ۲۰ از معرفی نوت ۲۰ فن ادیشن خوشحال نمی‌شوند

سامسونگ هفته پیش، زمانی که نسخه FE یا همان «نسخه طرفداران» گلکسی اس ۲۰ را معرفی کرد، گفت که در آینده همه پرچمداران چنین نسخه‌ای خواهند داشت. همین موضوع این احتمال را به وجود می‌آورد که در آینده نسخه نوت ۲۰ فن ادیشن تبدیل به عضو جدیدی از خانواده گلکسی شود.این درحالی است که گلکسی... ادامه مطلب

نظرات ۷۷

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟