مضاف بر این Smile Vector قادر به حذف لبخند از چهره افراد هم هست، و می تواند بر عکس نشاندن لبخند روی چهره سوژه آن را با انیمیشنی بسیار جالب از چهره او حذف کرده و صورتش را کاملا عاری از هر گونه حالت و احساس کند. آقای وایت در مورد نحوه کار دقیق این ربات توضیحات کاملی ارائه نداده، اما از شواهد به نظر می رسد که Smile Vector کار تغییر حالت چهره سوژه ها را با پیدا کردن یک نمونه مشابه از آنها و ترکیب آن با عکس اصلی انجام می دهد.

با مراجعه به صفحه ربات Smile Vector در توئیتر می توانید نمونه هایی از کار آن را مشاهده کنید.