تعداد خطوط فعال موبایل به تفکیک استان؛ در هر استان چند خط دایر تلفن همراه وجود دارد؟

تعداد خطوط فعال موبایل به تفکیک استان؛ در هر استان چند خط دایر تلفن همراه وجود دارد؟

ابزار های ارتباطی مثل اینترنت و موبایل این روز ها به یکی از معیار های مهم سنجش شاخص های ارتباطی کشور ها محسوب می شوند.

در حقیقت تلفن همراه دیگر یک ابزار ارتباطی ساده نیست، بلکه بسیاری از ارتباطات جهانی و بین‌ المللی نیز بر پایه ی همین ابزار ارتباطی عمل می کنند و دولت‌ ها، برنامه‌ های مختلفی برای بهره‌ مندی از این ظرفیت تعریف می‌ نمایند.

در کشور ما نیز وضعیت ارتباطات، همواره در قالب آمار ها و گزارش های گوناگون و کلی منتشر می‌ شود که تأکید اکثر این آمارها بیشتر روی پایتخت و کلانشهر هاست و وضعیت استان‌ های دیگر به همان شکل ارائه نمی‌ شود.

با این حال بررسی هایی انجام شده است که طی آنها سعی شده از طریق سنجش تعداد خطوط موبایل مورد استفاده در استان های مختلف کشور، سطح دسترسی به این ابزار ارتباطی و ضریب نفوذ آن مشخص شود.

نتایج بررسی های انجام شده را می توانید در جدول زیر به تفکیک استان‌ و به ترتیب بیشترین تعداد خطوط همراه دایر مشاهده کنید. لازم به ذکر است آمار های ذیل حاصل اطلاعات استخراج شده از دفتر بررسی‌ های فنی اقتصادی وزارت ارتباطات هستند:

1395062608091555186696110

نظرات ۷

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato