این نقص امنیتی در حال حاضر باید برطرف شده باشد. واتس اپ در تاریخ ۲۰ اردیبهشت پچ سمت سرور مربوط به آن را منتشر کرد و سه روز بعد نیز باگ یاد شده را در نسخه های مختلف اپ خود برطرف نمود.

با این حال اما شرکت هایی نظیر NSO، هکینگ تیم و دیگران از اتهام فروش جاسوس افزار به کشورهایی که تاریخچه ای طولانی در سرکوب مخالفاشان دارند، تبرئه نخواهند شد.

البته حالا تلاش هایی برای محدود کردن این روابط صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به محدودسازی صادرات NSO از تاریخ 25 اردیبهشت اشاره کرد. اما اگر چنین تلاش هایی به نتیجه نرسند شاید مقابله با جاسوس افزارها راه به جایی نبرد.