تلکام — صفحه ۳

اینترنت 5G از رویا تا واقعیت
تکنولوژی

اینترنت 5G از رویا تا واقعیت

دکتر «بابک حسین خلج» مدرس دانشکده برق دانشگاه شریف امروز در نوزهمین نمایشگاه تلکام از همکاری دو ساله این دانشکده ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato