محققان دانشگاه هاروارد نوعی نوار کاغذی حاوی حسگر برای تشخیص زیکا ساخته اند

یکی از تیم های تحقیقاتی موسسه Wyss از دانشگاه هاروارد با استفاده از حسگرهای کاغذ-پایه ای که پیشتر برای شناسایی پاتوژن های ویروسی طراحی کرده بودند، نسخه ای از این سنسورهای کاغذی را ساخته که می تواند ویروس زیکا را شناسایی کند.

نمونه اولیه طراحی شده از این محصول قادر است به جای چند روز یا چند هفته (که برای آزمایش خون نیاز است) زیکا را ظرف تنها چند ساعت تشخیص دهد با این همه، برای آنکه به دقت کافی رسیده و به صورت واقعی مورد استفاده قرار بگیرد لازم است که بهینه سازی و اصلاحات لازم روی آن صورت بگیرد.

اگر بخواهیم به زبان ساده تر بگوییم، محصول طراحی شده، نواری کاغذی است که نوعی حسگر زیست مولکولی ترکیبی ساخته شده از ژن و پروتئین های مختلف در آن کار گذاشته شده است و در صورت تشخیص هدف خود  (در این مورد زیکا) تغییر رنگ می دهد و می تواند تفاوت میان ویروس زیکا و دیگر بیماری هایی که از طریق پشه انتقال می یابند از جمله تب دنگ را معین نماید. اما یکی از مزایای اصلی این نمونه نسبت به نسخه های قبلی اش آن است که می تواند ردپای بیماری را در خون، ادرار و بزاق دهان فرد نیز بیابد.