همانطور که در تصویر پایین می توان مشاهده نمود، کاربرانی که پیش از این از مشارکت در تغییرات ماه جاری میلادی سر باز زده اند، کماکان قادر به نگه داشتن فضای رایگان خود خواهند بود، اما فضای ابری مجانی دیگر کاربران از ۱۵ گیگابایت به ۵ گیگابایت کاهش خواهد یافت.

Screen-Shot-2016-04-25-at-10.46.52-AM copy

در واقع مایکروسافت در ماه ژانویه میلادی، وبسایتی رسمی ایجاد کرد که به کاربران اجازه می داد فضای رایگان خود را نگه دارند اما برای مراجعه به این وب سایت تنها تا ۳۱ ژانویه فرصت باقی بود و بر اساس همین مسئله، اکانت بسیاری از کاربران طی چند وقت آتی دچار تغییرات مورد اشاره خواهد شد.