برای این رقابت، جایزه ای ۲۵ هزار دلاری تدارک دیده شده که به توسعه دهنده ای با دقت بیش از ۹۰ درصد در جملات مشابه تعلق خواهد گرفت. تا به این لحظه «کوان لیو» (Quan Liu)، یکی از محققین دانشگاه علم و تکنولوژی چین و نیز Nicos Issak، یکی از محققین دانشگاه قبرس بهترین بات ها با بیشترین حد دقت را ارائه کرده اند.