نتیجه یک تحقیق جامع؛ کارهای عجیب رانندگان اروپایی پشت فرمان خودرو

تحقيقات جديد نشان مى دهد كه فرهنگ رانندگى شما بر روى كارهايى كه در خودرو انجام مى دهيد اثر مى گذارد.

بر اساس آمار، به طور ميانگين يك راننده ى بريتانيايى در طول عمر خود ٣ سال و ٤ ماه را در خودرو مى گذراند. اما فرهنگ هاى مختلف رانندگان در كشورهاى اروپايى چه تفاوتى دارند؟

براى درک بهتر اين موضوع تحقيقى در بين رانندگان ٧ كشور اروپايى انجام شد تا مشخص شود آنها در خودروهاى خود چه كارهايى انجام مى دهند. براى مثال چه مدت زمانى در خودرو خوراكى مى خورند؟ و يا اينكه چه مدت زمانى در خودرو مى خوابند؟

بريتانيا

در اين كشور رانندگان ١٩٤٨٦ ساعت به عنوان راننده هستند و ١٠٢٦٤ ساعت به عنوان مسافر در خودرو به سر مى برند.
بيشتر كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ٦٥٣٨ ساعت با بقيه صحبت مى كنند، ٤٢٤٥ ساعت آواز مى خوانند. ٣٩٧٤ ساعت با خودشان حرف مى زنند.

ديگر كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ٣٩٢٠ ساعت نوشيدنى مى خورند، ١٨٨١ ساعت غذا مى خورند، ٩٣٦ ساعت صورت خود را اصلاح و يا آرايش مى كنند و ٨٧ ساعت را صرف پيدا كردن خودروى خود مى كنند كه فراموش كرده اند كجا پارك شده است.
مردم بريتانيا به خودروى خود به عنوان چيزى فراتر از يك وسيله ى نقليه نگاه مى كنند، قسمتى از زمان خودرن غذا، نوشيدن و حتى اصلاح صورتشان را درون آن هستند.

آلمان

رانندگان آلمانى٢٥٦٩٣ ساعت به عنوان راننده و ٧٧٥٧ ساعت را به عنوان مسافر در خودرو مى گذرانند.
بيشتر كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند:٣٦١١ ساعت گوش كردن به موسيقى با صداى بلند، ٣٣٩٣ ساعت احوال پرسى كردن، ٣٢٤٠ ساعت از ديگر رانندگان تشكر مى كنند.
ديگر كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ١٠٧٧ ساعت خودرن غذا، ١٣٠ ساعت آدرس پرسيدن، ١٢٩ ساعت اصلاح صورت و آرايش كردن و ٥٦ ساعت خوابيدن در خودرو است.

آلمانى ها نسبت به مردم بريتانيا ٦ هزار ساعت بيشتر در خودرو وقت مى گذرانند.

فرانسه

رانندگان اين كشور ٢٣٠٦٤ ساعت را رانندگى مى كنند و ١٠١٧٩ ساعت به عنوان سرنشين در خودرو هستند.
بيشتر كارهايى كه مردم فرانسه در خودرو انجام مى دهند: ٤٨٠٣ ساعت آواز خواندن، ٤٥١٣ ساعت از بقيه ى رانندگان تشكر مى كنند، ٣٨٤٣ ساعت مى نوشند.ديگر كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ٢٩٥٣ ساعت خوردن غذا، ٤٥٨ ساعت صرف تميز كردن خودرو مى كنند كه بر اثر ريختن نوشيدنى كثيف شده است، ٩٩ ساعت به طور ناگهانى ترمز مى كنند تا از تصادف جلوگيرى كنند و ٧٠ ساعت به دنبال خودروى خود مى گردند تا آن را پيدا كنند.
در فرانسه مردم زمان بسيار زيادى را در خودرو صرف خوردن و آشاميدن مى كنند.

اسپانيا
٢٤٧٢٠ ساعت رانندگى مى كنند و ١٠٢٢٢ ساعت به عنوان مسافر در خودرو هستند.
بيشتر كارهايى كه رانندگان اسپانيايى در خودروهاى خود انجام مى دهند: ٣٨٧٥ ساعت آواز مى خوانند،٢٩٩٤ ساعت از ديگر رانندگان تشكر مى كنند.
ساير كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ٦١٠ ساعت اصلاح يا آرايش مى كنند، ٩٢ ساعت در خودرو مى خوابند و ٣/٥ ساعت با مكانيك ها درباره ى هزينه هاى خودرو جر و بحث مى كنند.
بررسى فرهنگ رانندگان در اسپانيا نشان مى دهد كه آنها زمان طولانى در خودرو مى خوابند. اما زمان كمترى نسبت به بقيه كشورهاى اين متحقيق در خودرو اصلاح و يا آرايش مى كنند.

ايتاليا

٣١٤١٠ ساعت را صرف رانندگى مى كنند و ١٧٩٠٤ ساعت را به عنوان سرنشين در خودرو هستند.
بيشتر كارهايى كه رانندگان در خودرو انجام مى دهند:٤٧٩٧ ساعت با صداى بلند به آهنگ گوش مى دهند و ٤٣٠٥ ساعت آواز مى خوانند.
ساير كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ٣٣٩٦ ساعت غذا مى خورند، ٢٣٠٣ ساعت اصلاح و آرايش مى كنند، ٢٠٢ ساعت با ديگران جر و بحث مى كنند، ١٣٢ ساعت به دنبال خودروى خود كه فراموش كرده اند كجا پارك شده است مى گردند.

پرتغال
٢٢٧٢٨ ساعت را رانندگى مى كنند و ١٢١٦٣ ساعت را به عنوان سرنشين هستند.
بيشترين كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ٦٩١٨ ساعت با ديگران احوال پرسى مى كنند، ٦٥٩٦ ساعت از ديگر رانندگان تشكر مى كنند و ٥٤٩١ ساعت آواز مى خوانند.

ديگر كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ١٨٧٢ ساعت به دنبال اشيا در زير صندلى هاى خودروها هستند، ٩٨٠ ساعت صرف پارك كردن خودرو مى كنند، ٣٥٢ ساعت اصلاح و يا آرايش مى كنند و ٢٥٤ ساعت ترمز ناگهانى مى كنند كه مانع تصادف شوند.
رانندگان پرتغال بيشتر از ساير كشورهاى اين ليست صرف ترمز كردن مى كنند.

لهستان
٢٣٢٥١ ساعت را رانندگى مى كنند و ١١٢٥٢ ساعت را در خودرو به عنوان مسافر هستند.
بيشترين كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ٤٠٤٢ ساعت از ديگر رانندگان تشكر مى كنند، ٣٩٧٦ ساعت با صداى بلند به موسيقى گوش مى كنند و ٣١٠٨ ساعت نوشيدنى مى نوشند.

ساير كارهايى كه در خودرو انجام مى دهند: ٢٤٣ ساعت صرف تميز كردن نوشيدنى هايى كه در خودرو ريخته است مى كنند، ٨٠ ساعت در خودرو مى خوابند، ٥٩ ساعت با ساير رانندگان جر و بحث مى كنند و ٤٤ ساعت را صرف پيدا كردن خودروى خود كه كجا پارك كرده اند مى كنند.

برخلاف کشورمان نتیجه چنین تحقیقاتی در اروپا می تواند بسیار مهم تلقی شود و در زمینه اصلاح فرهنگ های اشتباه، وضع قوانین تازه و حتی ایجاد درک بهتر برای مهندسان فعال در شرکت های خودروسازی مورد استفاده واقع شود. این تحقیق به نوعی نشان می دهد که انسان امروز تا چه حد زمان خود را در خودرو سپری می کند و پروسه حمل و نقل با چه چالش های مهمی برای رانندگان و سرنشینان خودرو همراه است، به نحوی که آنان ناچارند برخی فعالیت های روزمره دیگر را نیز به دلیل کمبود وقت پشت فرمان انجام دهند.

مطالب مرتبط

اخذ عوارض الکترونیکی از تمام آزادراه‌های کشور در سال 99

پرداخت عوارض به شکل سنتی در اتوبان ها، در حال تبدیل شدن به خاطره ای فراموش شده است و با تکنولوژی های جدید مدت هاست که نیازی به توقف و حرکت مجدد برای پرداخت عوارض از بین رفته است، خوشبختانه این رویه در کشورمان نیز سرانجام به مرحله اجرا رسیده و از روزهای پایانی اسفند... ادامه مطلب

تعرفه ارزیابی خسارات بیمه شخص ثالث اعلام شد؛ از 100 تا 200 هزار تومان در هر تصادف

حوادث رانندگی خواه و ناخواه رخ می دهند و معمولا خسارات مادی یا جانی قابل توجهی را نیز به دنبال دارند، صنعت بیمه نیز به همین دلیل شکل گرفته تا ریسک خسارات سنگین و غیر قابل جبران برای اشخاصی که ناخواسته درگیر حادثه ای می شوند را کاهش دهد.نام بیمه نامه ای که برای این... ادامه مطلب

علت تفاوت نرخ بیمه های بدنه چیست؟

با توجه به گفته های رئیس اداره نظارت بر بیمه خودرو های کشور، از آن جا که در رشته‌های بیمه‌ای به غیر از شخص ثالث تعرفه مصوب وجود ندارد شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند نرخ‌های متفاوتی را به بیمه‌گزار اعلام کنند.علی هدایت کار در این خصوص توضیح داد: «مشخصا در بیمه‌های بدنه نرخ حق بیمه تابعی از... ادامه مطلب

جریمه جدید پلیس برای مخدوش‌ کنندگان پلاک خودرو

در پی فراگیر شدن استفاده از دوربین های پلاک خوان در کشور، دستکاری پلاک خودروها توسط رانندگان متخلف نیز افزایش یافته است. به گفته سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی پلس تهران، در پی اجرایی شدن حلقه دوم طرح ترافیک (طرح کنترل آلودگی هوا) حتی شمار افرادی که مرتکب این تخلف می شوند نیز بیشتر شده... ادامه مطلب

نکات مهم و حیاتی در رانندگی آفرود

ما در فستیوال آفرود تویوتا در کشور آفریقای جنوبی بر سر یک دو راهی قرار داشتیم و آن این بود که آیا باید یک مسیر ساده را برای تست قابلیت‌های تویوتا هایلوکس خود برمی‌گزیدیم و یا اینکه به سراغ مسیری چالش‌برانگیز بر روی صخره‌های صعب العبور می‌رفتیم؟بالاخره تصمیم گرفتیم فرمان خودرو را به سوی مسیر... ادامه مطلب

کدام لاستیک زمستانی در افزایش ایمنی رانندگی موثر است؟

با وجود این که در کشور ما استفاده از لاستیک زمستانی رایج نیست اما با تغییر اقلیم و وضعیت دگرگون آب و هوایی بیش از پیش نیاز به این دست از لاستیک ها احساس می شود. این مسئله در دیگر کشورها نیز چندان جدی گرفته نمی شود و به همین جهت لاستیک سازان به دنبال... ادامه مطلب

ویجیاتو

نظرات ۱۱

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟