رویان آزمایشگاهی از انقراض کرگدن سفید شمالی جلوگیری می کند

رویان آزمایشگاهی از انقراض کرگدن سفید شمالی جلوگیری می کند

در حالی که سه ماه از مرگ آخرین کرگدن سفید شمالی نر می گذرد، محققان تکنیک جدیدی را برای جلوگیری از انقراض این گونه پیدا کرده اند.

امروزه از گله های بی شمار کرگدن سفید شمالی تنها دو راس ماده باقی مانده و از آنجایی که آنها هم نابارور هستند، تنها چند سال با انقراض کامل این گونه جانوری فاصله داریم.

محققان برای جلوگیری از این سرنوشت تیره و تار با استفاده از یک تکنیک جدید نخستین رویان آزمایشگاهی کرگدن را ایجاد کرده اند. این تیم تحقیقاتی بدین منظور تخمک ها را از کرگدن های سفید استخراج کرده و از طریق اسپرم جمع آوری شده از کرگدن های سفید مرده بارور کرده اند.

کرگدن های سفید شمالی

این روش ریسک های زیادی به همراه دارد، برای مثال پیش از شروع فرایند کرگدن ها باید برای دو ساعت بیهوش شوند و علاوه بر این میزان اسپرم ها نیز به چهار کرگدن مرده محدود شده است. به همین خاطر این تکنیک جدید ابتدا روی کرگدن های جنوبی تست شده است.

در صورتی که ذخیره اسپرم ها تمام شده یا دو راس باقی مانده به مرگ ناگهانی دچار شوند، دیگر بازگشتی در کار نخواهد بود. علاوه بر این با توجه به محدودیت شدید تنوع ژنتیکی در این کرگدن ها، حتی در صورتی که آزمایش با موفقیت همراه باشد شکوفایی مجدد جمعیت آنها به زمان زیادی نیاز داشته باشد.

با این حال انتظار می رود به لطف تکنولوژی سلول های بنیادی، تخمک ها و اسپرم های بیشتری از سلول های پوستی کرگدن ها استخراج شده و بدین طریق ذخایر و تنوع ژنتیکی افزایش پیدا کنند. محققان امیدوارند با توجه به دوره بارداری ۱۶ ماه کرگدن های سفید شمالی ، طی سه سال آینده شاهد تولید نخستین گونه آنها باشند.

در صورتی که این تکنیک با موفقیت همراه باشد نه تنها کرگدن سفید شمالی از انقراض نجات پیدا می کند، بلکه دروازه جدیدی به روی نجات دیگر گونه های جانوری در معرض خطر گشوده خواهد شد.

نظرات ۰
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato