اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا، ناسا و سازمان هواشناسی جهانی اعلام کرده اند به اطلاعات تازه ای دست یافته اند که نشان از وخامت یافتن مساله تغییرات اقلیمی دارد. براساس اعلام این سازمان ها ۲۰۱۹ دومین سال گرم زمین از دهه ۱۸۸۰ میلادی تاکنون، پس از سال ۲۰۱۶ میلادی محسوب می شود.

اما روند گرمایش زمین کاملا روشن و واضح است: از دهه ۶۰ میلادی هر دهه نسبت به ده سال قبلش گرم تر شده است و نکته دیگر آنکه پنج سال اخیر گرم ترین بازه زمانی پنج ساله از دهه ۱۸۸۰ میلادی تا به امروز محسوب می شود.

طبق اعلام موسسه مطالعات فضایی Goddard متعلق به ناسا، متوسط دمای هوا در سال ۲۰۱۹ در حدود ۰.۹۸ درجه سانتی گراد گرم تر از متوسط دما در بازه ۱۹۵۱ تا ۱۹۸۰ بوده است. اما این سازمان برای جمع آوری اطلاعات مربوطه اقدام به بازخوانی دیتای جمع آوری شده در ۲۰ هزار ایستگاه هواشناسی، شناورهای سطح آبی، کشتی ها و پایگاه های تحقیقاتی قطب شمال کرده است. کل دیتای بررسی شده نیز در وبسایت این سازمان برای عموم قابل دسترسی است.

در هر حال بررسی های آماری این دیتا نشان می دهد که گرمایش زمین عمدتا به خاطر افزایش سطح تصاعدات کربن دی اکسید و همچنین دیگر گازهای گلخانه ای رخ می دهد که به واسطه فعالیت های انسانی از قبیل تولید، کشاورزی و پرورش حیوانات ایجاد می شوند.

قطب شمال با نرخی تا سه برابر کل سیاره زمین گرم شده است
البته زمین گرچه به صورت میانگین در حال گرمتر شدن است اما این اثر در سراسر سیاره نیز پراکنده نیست. برای مثال ۲۰۱۹ تنها ۳۴امین سال گرم ثبت شده پیاپی برای آمریکا بوده است. در عین حال منطقه قطب شمال با نرخی تا سه برابر کل سیاره زمین گرم شده است.

گرم ترین سال زمین

متاسفانه افزایش دما در جو و اقیانوس به از دست رفتن یخ های گرینلند و قطب شمال منجر شده و همچنین افزایش برخی شرایط جوی نامساعد از قبیل آتش سوزی ها استرالیا، موج های گرمایی و بارش های شدید را به دنبال خواهد داشت. سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا اخیرا دریافته که ۲۰۱۹ نتنها دومین سال گرم ثبت شده از دهه ۱۸۸۰ میلادی که دوم سال پررطوبت در این بازه نیز محسوب می شود که این نیز به خاطر وقوع سیلاب های شدید و توفان های عظیم است.