انگلستان تنها کشوری نیست که مقابل تلاش های آمریکا برای تحریم تجهیزات 5G هواوی ایستاده است. کمیسیون اروپا نیز ظاهرا دستورالعمل هایی را تدوین کرده که تصمیم گیری در مورد محدود سازی تامین کنندگان تجهیزات بیسیم یا معاف کردن آنها از تحریم را به خود کشورهای عضو این اتحادیه واگذار میکند. اتحادیه اروپا از اعضای خود خواسته تا خطرات احتمالی را تحلیل کرده، از تجهیزات تامین کنندگان مختلف استفاده کنند و از شرکت های سوال برانگیز برای تامین قطعات حساس و کلیدی شبکه های خود استفاده نکنند اما ظاهرا از درخواست برای ممنوعیت آشکار مراوده تجاری با شرکت هایی نظیر هواوی دست برداشته است.

کمیسیون اروپا از کشورهای عضو درخواست کرده که تا ۳۰ آوریل امسال این قوانین را اجرا کنند و گزارش مربوط به عملکرد تا خود را تا تاریخ ۳۰ ژوئن در اختیار آن قرار دهند.

این دستورالعمل ها از آن جهت که کشورها را به تحریم شرکت هایی نظیر هواوی [در صورت احساس خطر] تشویق می کنند می توانند باعث خشنودی آمریکا شوند اما مقامات آمریکایی به طور کلی از تصویب چنین قوانینی خرسند نیستند. آنها مرتبا خاطرنشان کرده اند که هواوی می تواند نقش یک مجرای اطلاعاتی را برای مراقبت و نظارت دولت چین ایفا کند و در نتیجه مدت هاست که تلاش می کنند این شرکت را به صورت کامل محروم نمایند.

ایالات متحده آمریکا تا به حال شواهد علنی برای اثبات این ادعای خود ارائه نکرده است. اما طبق گزارشی که نشریه Handelsblatt منتشر کرده دولت آلمان شواهدی در دست دارد که نشان می دهند هواوی با سازمان های اطلاعاتی چین همکاری دارد هرچند که جزئیاتی در این باره ارائه نکرده است.

هواوی همواره اتهامات مبنی بر جاسوسی اش برای دولت چین را رد کرده است و با در نظر داشتن بیانیه جدید کمیسیون اروپا میتوان انتظار داشت که به زودی این شرکت در قاره سبز حضور پیدا کند.