تیمی از پروفسورهای مهندسی دانشگاه میشیگان نوعی عصای منتشر کننده پلاسما ساخته اند که میتواند به سرعت و با کمترین دردسر اتاق های بیمارستان را ضدعفونی کند. این دستگاه منتشر کننده یون شبیه به کوله های پروتونی فیلم کمدی گوست باسترز است و پرتوی پلاسمایی آن باکتری ها و ویروس ها را ظرف تنها چند ثانیه نابود می کند.

دستگاهی که از آن صحبت میکنیم با عبور دادن یک گاز (مثلا هوا) از داخل میدان مغناطیسی قوی، پلاسما تولید می کند و در ادامه آن پلاسما با جدا کردن الکترون ها از اتم ها، مولکول ها را از هم می پاشند. دانشمندان میشیگان عملکرد این دستگاه را به نوعی صابون حاوی اتم و ذرات مولکولی دارای شارژ تشبیه کرده اند. در ادامه یون های اکسیژن پایه در این پلاسما با خارج کردن کربن از دیواره های سلولی یا محفظه های پروتئینی شان باکتری ها و ویروس ها را از بین می برند.

از آنجایی که این عصا هم قابلیت ضدعفونی سطوح سخت را دارد و هم سطوح نرم میتوان آن را نوعی انقلاب در تجهیزات بهداشتی و درمانی بیمارستان ها دانست. البته پاک کردن سطوح سخت نظیر تلفن های همراه با استفاده از پارچه های الکلی مشکلی را برای آنها به وجود نمی آورد و کار راحتی است اما در مورد مواد نرم نظیر پارچه ها کار چندان هم ساده نیست. در بیمارستان ها این مواد را معمولا درون کابینت های خاصی قرار داده و گازهای خطرناکی نظیر پراکسید هیدروژن را روی آنها می پاشند تا ضدعفونی شوند. حالا اما به لطف این دستگاه سبک میتوان به راحتی این مواد را هم ضدعفونی کرد.


این پروژه حمایت مالی بنیاد ملی علوم آمریکا را دریافت کرده و سازندگان آن امیدوارند که با کمک این بودجه فرایند تست و ساخت نمونه اولیه دستگاه را به زودی آغاز کنند. آنها باور دارند که با اضافه کردن مواد شیمیایی به گاز مورد استفاده این دستگاه میتوانند آن را برای نابود سازی گروه های خاصی از ویروس ها و باکتری ها آماده کنند.

متاسفانه این محصول امسال که جهان در جنگ با کووید ۱۹ به سر می برد آماده نخواهد شد اما هدف نهایی دانشمندان استفاده از آن برای نابودسازی کرونا ویروس در سطح بیمارستان ها یا دست کم استفاده از آن در پاندمی های آتی است.