تصویر روز ناسا: غول‌های سرخ خوشه کندوی عسل

تصویر روز ناسا: غول‌های سرخ خوشه کندوی عسل

حدود ۶۰۰ سال نوری دورتر از زمین، خوشه ستاره‌ای M44 وجود دارد که یکی از نزدیکترین خوشه‌های ستاره‌ای به ما محسوب می‌شود. این خوشه ستاره‌ای که به نام خوشه کندوی عسل (the Beehive cluster) نیز شناخته می‌شود، سوژه امروز ناسا است که ستاره‌های جوانی نسبت به خورشید ما دارد.

منجمان سن این ستاره‌ها را حدود ۶۰۰ میلیون سال تخمین می‌زنند که نسبت به خورد ۴.۵ میلیارد ساله ما جوان محسوب می‌شوند. آن‌ها با توجه به سن و مسیر حرکت ستاره‌های M44 احتمال می‌دهند که همه این ستاره‌ها و حتی ستاره‌های خوشه هیادس (Hyades) در صورت فلکی ثور (Taurus)، تقریبا همزمان با هم در یک ابر مولکولی بزرگ تشکیل شده‌اند.

خوشه ستاره‌ای باز کندوی عسل حدود ۱۵ سال نوری در فضا گسترش پیدا کرده است و حدود هزار ستاره و حتی بیشتر را در بر می‌گیرد. خوشه M44 به قدری به ما نزدیک است که به اندازه ۳ ماه کامل (معادل ۱.۵ درجه قوسی) را در آسمان پوشش می‌دهد و در محدوده صورت فلکی سرطان (Cancer) دیده می‌شود.

خوشه ستاره‌ای کندوی عسل

این خوشه ستاره‌ای با چشم غیر مسلح نیز دیده می‌شود و از دوران باستان تا امروز شناخته شده است. چارلز مسیه (Charles Messier) منجم فرانسوی در قرن هجدهم این خوشه را شبیه یک ابر کم فروغ یا مه آسمانی توصیف کرد و به عنوان ۴۴امین جرم در فهرست اجرام خود، یعنی فهرست اجرام مسیه وارد کرد.

غول‌های سرخ

هویت این جرم تا مدت‌ها ناشناخته باقی مانده بود، تا اینکه تلسکوپ‌ها تا جایی پیشرفت کردند که قدرت تفکیک ستاره‌های آن را داشتند. خوشه ستاره‌ای کندوی عسل هدف جذابی برای رصد با دوربین‌های دوچشمی است. ستاره‌های زرد رنگ این خوشه از پشت دوربین دوچشمی در کنار غول‌های سرخ (Red Giant) در زمینه ستاره‌های آبی رشته اصلی (main sequence) دیده می‌شود که منظره شگفت‌انگیزی از کیهان بی‌کران ما را نشان می‌دهد.

غول‌های سرخ ستاره‌های درخشان قرمز رنگی هستند که جرم کم و یا معمولی در بین ستاره‌ها دارند. این ستاره‌ها در مرحله آخر عمر خود قرار دارند و به زودی طی یک انفجار ستاره‌ای از بین می‌روند.

نظرات ۰
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.