امیکرون

پژوهشی در آفریقای جنوبی: خطر کرونا امیکرون حتی برای افراد غیرواکسینه کمتر است
سلامت ، علمی

پژوهشی در آفریقای جنوبی: خطر کرونا امیکرون حتی برای افراد غیرواکسینه کمتر است

مطالعه جدیدی که در آفریقای جنوبی انجام شده می‌گوید افراد غیرواکسینه‌ای که به سویه امیکرون ویروس کرونا مبتلا می‌شوند، احتمالا ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato