طوفان خورشیدی

ناسا یک معمای 60 ساله درباره انفجارهای خورشیدی را حل کرد
علمی ، نجوم و فضا

ناسا یک معمای 60 ساله درباره انفجارهای خورشیدی را حل کرد

دانشمندان ناسا بالاخره موفق شده‌اند فرآیندی موسوم به «بازاتصال مغناطیسی سریع» را در انفجارهای خورشیدی توضیح دهند. چگونگی انجام این ...