هند — صفحه ۹

هند پروژه سفر انسان به فضا را کلید زد
علمی

هند پروژه سفر انسان به فضا را کلید زد

فضاپیماهایی که توانایی حمل انسان را دارند انگشت شمارند و تکنولوژی ساخت آنها را تنها چند کشور محدود در اختیار ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato