کیفیت

مکانیک اسپانیایی تسلا را به پرداخت غرامت محکوم کرد: مشکلات کیفی مدل ۳ تمامی ندارد
اخبار خودرو ، خودرو

مکانیک اسپانیایی تسلا را به پرداخت غرامت محکوم کرد: مشکلات کیفی مدل ۳ تمامی ندارد

یک مکانیک اسپانیایی در پرونده حقوقی علیه تسلا به پیروزی رسید. این مکانیک که آنجل گایتان نام دارد، با طرح ...