البته استفاده از این سیستم اجباری نیست. کاربرانی که قصد شرکت در نظرسنجی را نداشته باشند، می توانند آن را نادیده بگیرند و ضمنا فرد آغاز کننده استریم هم می تواند چنین قابلیتی را از طریق تنظیمات اپلیکیشن غیر فعال نماید. مضاف بر این، خود پریسکوپ هم امکان محدود کردن جمعیت تماشاگران و بیرون انداختن افراد از استریم های زنده را نیز در اختیار استریم کنندگان ویدئو قرار داده است.