هوش مصنوعی دیپ مایند می تواند به هنگام باخت، رفتاری ستیزه جویانه نشان دهد

بنابر تحقیقات جدید DeepMind که یکی از زیرمجموعه های گوگل به شمار می رود، هوش مصنوعی می تواند رفتار خود را براساس محیطی که در آن قرار دارد تغییر دهد؛ درست مانند عکس العملی که انسان ها در شرایط مختلف از خود نشان می دهند.

محققین کامپیوتر دیپ مایند اخیراً رفتارهای هوش مصنوعی خود را در حالات مختلف اجتماعی مورد بررسی قرار داده اند و برای دستیابی به نتیجه بهتر از نظریه بازی ها و علوم اجتماعی بهره گرفته اند. طی این تحقیقات، آنها کشف کردند که هوش مصنوعی می تواند هنگام مواجهه با حس شکست، «رفتاری ستیزه جویانه» از خود نشان دهد.

برای این تحقیق، هوش مصنوعی دیپ مایند در دو بازی مورد آزمایش قرار گرفت: یک بازی جمع آوری میوه و یک بازی شکار گله ای. هردو بازی، شکلی ساده و دوبعدی دارند و از همان شخصیت های مبتنی بر هوش مصنوعی بهره می گیرند که پیش تر نمونه آن را در آزمایش دیپ مایند با آتاری دیده بودیم.

در آزمایش بازی جمع آوری، که بازیکنان باید سیب هایی را جمع آوری کنند، امکان ضربه زدن به شخصیت های دیگر نیز مهیا شده است. با ازای هر دو ضربه ای که به یک بازیکن وارد شود، وی برای مدتی محدود از بازی خارج می شود و بازیکن دیگر، فرصتی برای جمع آوری می یابد؛ بنابراین اصلی ترین هدف بازی، کنار زدن دیگر بازیکنان و جمع آوری سیب های بیشتر است.

همین قانون ساده، سبب می شود تا بازی شکلی رقابتی به خود بگیرد و هر بازیکن، دائماً و دائماً در صدد حذف رقیب خود برآید. بعد از ۴۰ میلیون گام در بازی، تیم محققان دریافت که هوش مصنوعی یاد گرفته به هنگام دسترسی به منابع کمتر (یعنی سیب ها) و احتمال انجام عملی هزینه بر (یعنی عدم دریافت جایزه به ازای جمع آوری سیب)، رفتاری ستیزه جویانه تر از خود نشان دهد.

به همین شکل، هرچه سیب ها در محیط بیشتر باشد و احتمال عملی هزینه بر کاهش یابد، از میزان ستیزه جویی هوش مصنوعی نیز کاسته می شود. محققان می گویند که این رویکرد طمعکارانه، نشان دهنده تمایل هوش مصنوعی به کنار زدن رقبا و جمع آوری تمام سیب ها برای خود است.

در بازی دوم، دو شخصیت داخل بازی به عنوان گرگ عمل می کنند و باید به دنبال شخصیت سوم، یعنی شکار باشند. اگر هر دو گرگ هنگام گرفتن شکار در نزدیکی وی حضور یابند، هر دو جایزه دریافت می کنند. درست مثل بازی جمع آوری سیب، هوش مصنوعی بعد از مدتی با محیط آشنا شد و این بار، شخصیت های مبتنی بر هوش مصنوعی با یکدیگر همکاری می کردند؛ چه در زمینه یافتن یکدیگر و گرفتن شکار و چه در زمینه گیر انداختن شکار تا زمانی که گرگ دوم از راه برسد.

محققان می گویند این آزمایش نشان می دهد که هوش های مصنوعی می توانند با یکدیگر همکاری داشته باشند تا بهترین خروجی را پدید آورند. با این همه، بدیهی است که کمپانی هایی مانند دیپ مایند تنها در نقاط آغازین پیشرفت های وسیع در زمینه هوش مصنوعی قرار دارند و تا درک بهتر این سیستم ها، زمان زیادی باقی مانده است.

نظرات ۰

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود

رمزتان را گم کرده‌اید؟