آب و هوا — صفحه ۶

ابر کامپیوترهای IBM برای توسعه مدل پیش بینی آب و هوای جهانی به کار گرفته می شوند
تکنولوژی ، کامپیوتر و سخت افزار ، کسب و کار

ابر کامپیوترهای IBM برای توسعه مدل پیش بینی آب و هوای جهانی به کار گرفته می شوند

«The Weather» به عنوان زیرمجموعه کمپانی IBM، به همراه مؤسسه تحقیقات دانشگاهی هواشناسی و مرکز ملی تحقیقات هواشناسی آمریکا، در ...