محیط کار — صفحه ۳

تراشه‌سازان تایوانی برای مقابله با کرونا، کارگران را در کارخانه‌های خود حبس کرده‌اند
تکنولوژی

تراشه‌سازان تایوانی برای مقابله با کرونا، کارگران را در کارخانه‌های خود حبس کرده‌اند

کارگرانی که به موجب کمبود جهانی تراشه و همه‌گیری کرونا در کارخانه‌های تراشه‌سازی تایوان حبس شده‌اند، حتی نمی‌توانند دندان‌های خود ...
این هشت استراتژی را برای دستیابی به موفقیت در کسب و کار جدی بگیرید
استراتژی رشد ، کسب و کار

این هشت استراتژی را برای دستیابی به موفقیت در کسب و کار جدی بگیرید

برای موفقیت در کسب و کار داشتن ایده‌های خلاقانه خیلی خوب است، اما در کنار همه ایده‌های خوب،‌ باید بتوانید ...

Digiato

رمزتان را گم کرده‌اید؟

Digiato