فسیل

این فسیل از راز یکی از عجیب‌ترین خزنده‌های طبیعت پرده برمی‌دارد
علمی ، میان رشته ای

این فسیل از راز یکی از عجیب‌ترین خزنده‌های طبیعت پرده برمی‌دارد

توآتارای نیوزیلند درست مثل ایگونایی تیره به نظر می‌رسد. اما این خزندگان خاردار در واقع مارمولک نیستند. بلکه آن‌ها آخرین ...